top of page

פרויקט "דלתות פתוחות"

הפרויקט מציג בתים מעניינים ומסקרנים, ומרענן את תחום צילומי האדריכלות בכך שמשלב גם את תמונותיהן של המשפחות המתגוררות בהם, ואת סיפור הקשר של בני המשפחה אל הבית. אני מתארחת בבית המשפחה, לומדת על שיקולי התכנון האדריכלי או העיצובי של המבנה, ונחשפת למרכיבי הקשר של המשפחה אליו: מדוע בחרו בעיצוב זה, שלבים בשיפוץ הבית, שיקולי בחירת האדריכל, אלמנטים אדריכליים ייחודיים שאימצו, דברים שהיו עושים אחרת, מהו מרכז הבית, חפצים מיוחדים ועוד. אני מזמינה אתכם לעיין בפרויקט ולשתף בו אנשים נוספים, וזמינה לשאלות ופניות. 

bottom of page